دست مکانیکی ثانی ( دست مصنوعی ) با عملکرد خم و راست شدن تمامی انگشتان با زاویه ۹۰ درجه برای هر انگشت با ظاهری طبیعی و زیبا به جهت برداشتن، گرفتن و فشار دادن اجسام طراحی و ساخته می شود.دست مکانیکی مناسب ترین وسیله برای افرادی که تمامی انگشتان دست ، تمامی مفاصل و حتی کف دست خود را از دست داده باشند مورد استفاده قرار می گیرد.این وسیله با ظاهری طبیعی و زیبا هم شکل و هم اندازه دست فرد مصدوم طراحی و ساخته می شود و با عملکرد خم و راست شدن از سه بند برای هر انگشت همانند یک دست طبیعی عمل می کند.دست مکانیکی ثانی نیروی خود را برای عملکرد انگشتان از مچ یا آرنج سالم فرد مصدوم تامین می کند. برای استفاده از این وسیله نیاز به هیچ گونه عمل جراحی نمی باشد.لازم به توضیح است دست مکانیکی برای حداقل ۲ و حداکثر ۵ انگشت قابل طراحی و استفاده می باشد.
دست مکانیکی ثانی دارای گواهینامه ثبت اختراع و تاییدیه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران می باشد.