محصولات ارتوپد فنی موژان

پروتزهای سیلیکونی زیر زانو و بالای زانو

Proportional-speed-control2-sanybody.com

پروتز دستهای الکترونیکی و پنجه Touchbionic با قابلیت حرکت تمامی انگشتان دست

protez-bala-zanoo-silicon-sanybody.com

ساخت پروتزهای بالای زانوی سیلیکونی

protez-zanoo-sanybody.com

ساخت پروتز بالای زانو سلیکونی با مفصل هیدرولیک و پنجه کربنی

protez-zir-zanoo-silicon-sanybody.com

ساخت پروتز زیر زانو سیلیکونی

panjeh-carbon2-sanybody.com

پروتز پنجه کربنی با شوک ابزورب