آرشیو برچسب های: تازه ترین پروتز دست مصنوعی

تازه ترین پروتز دست مصنوعی (هوشمند،مایوالکتریک،رباتیک و بیونیک)

دست مصنوعی - www.sanybody.com

هر سال چیزی درحدود ۱۰،۰۰۰ مورد جدید قطع عضو اندام های بالاتنه بدن در اثر ضربه ناگهانی گزارش می‌شود و جراحی پروتز جزء دو جراحی پرکاربرد دنیا به حساب می‌آید. با‌ آنکه تعداد افراد قطع عضو از ناحیه دست و پا خیلی زیاد هستند، تنها نیمی از این بیماران از اندام مصنوعی استفاده می‌کنند. اهمیت استفاده از پروتز دست […]