انگشت مکانیکی ثانی ( انگشت مصنوعی ) با عملکرد خم و راست شدن به منظور گرفتن ، برداشتن و فشاردادن اجسام، مخصوص افراد معلول، مصدوم و جانباز قطع انگشت و انگشتان دست با ظاهری طبیعی و زیبا هم رنگ و هم بافت دست مصدوم، مناسب ترین وسیله برای افراد قطع انگشتان دست می باشد تا با استفاده از این وسیله هم توانایی برداشتن اجسام را داشته باشند و هم زیبایی ظاهری انگشتان خود را باز گردانند.این وسیله با نیروی مفاصل باقیمانده دست کار می کند و نیاز به هیچ گونه عمل جراحی ندارد.انگشت مکانیکی ثانی برای تمامی انگشتان دست قابل اجرا بوده به طوری که فرد حادثه دیده برای تمامی انگشتان قطع شده از سه بند می تواند استفاده کند.روکش سیلیکونی انگشت مکانیکی ثانی این وسیله را بسیار طبیعی نشان می دهد که در کنار عملکرد خم و راست شدن همانند یک انگشت واقعی جلوه می کند. انگشت مکانیکی ثانی دارای گواهینامه ثبت اختراع و تاییدیه مراکز و سازمانهای مختلف می باشد.