آرنج الکترونیکی ثانی

  • حرکت 5 انگشت
  • دارای روکش زیبایی
  • حرکت انگشتان به صورت همزمان
  • میزان فشار هر انگشت 100 گرم بر سطح
  • سیگنال حرکت انگشتان از طریق شستی
  • هر انگشت دارای موتور مستقل
  • دارای گارانتی یکساله