دست الکترونیکی ثانی – کنترل از طریق سیگنال های مغزی

  • حرکت 5 انگشت
  • دارای روکش زیبایی
  • حرکت هر انگشت از سه بند
  • دارای یک سال گارانتی تعویض
  • سیگنال حرکت از طریق امواج مغزی
  • دارای موتور مجزا برای هر انگشت
  • دارای برد الکترونیکی و باتری لیتیومی
  • مخصوص افراد قطع عضو دست از ساعد یا بازو